Alcohol, tabak, drugs - oorzaken en verbanden

1 Inleiding

    1.1 Inleiding

    1.2 Probleemstelling

    1.3 Precisering/begripsvorming/beperking

    1.4 Aanpak

    1.5 Relevantie

        1.5.1 Overlast

        1.5.2 Georganiseerde criminaliteit rond de drughandel

        1.5.3 Conclusie

    1.6 Hoofdstukken

 

2 Genotmiddelen

    2.1 Inleiding

    2.2 Alcohol

        2.2.1 Werking en gebruik

        2.2.2 De Nederlandse markt

        2.2.3 Conclusie

    2.3 Tabak

        2.3.1 Werking en gebruik

        2.3.2 De Nederlandse markt

        2.3.3 Conclusie

    2.4 Softdrugs

        2.4.1 Werking en gebruik

        2.4.2 De Nederlandse markt

        2.4.3 Conclusie

    2.5 XTC

        2.5.1 Werking en gebruik

        2.5.2 De Nederlandse markt

        2.5.3 Conclusie

    2.6 Cocaïne

        2.6.1 Werking en gebruik

        2.6.2 De Nederlandse markt

        2.6.3 Conclusie

    2.7 Heroïne

        2.7.1 Werking en gebruik

        2.7.2 De Nederlandse markt

        2.7.3 Conclusie

    2.8 Clustering van het gebruik van genotmiddelen

        2.8.1 Microniveau

            2.8.1.1 Alcohol en roken

            2.8.1.2 Alcohol en softdrugs

            2.8.1.3 Alcohol en XTC

            2.8.1.4 Alcohol en cocaïne

            2.8.1.5 Alcohol en heroïne

            2.8.1.6 Roken en softdrugs

            2.8.1.7 Roken en XTC

            2.8.1.8 Roken en cocaïne

            2.8.1.9 Roken en heroïne

            2.8.1.10 Softdrugs en cocaïne

            2.8.1.11 Softdrugs en XTC

            2.8.1.12 Softdrugs en heroïne

            2.8.1.13 XTC en cocaïne

            2.8.1.14 XTC en heroïne

            2.8.1.15 Cocaïne en heroïne

        2.8.2 Macroniveau

            2.8.2.1 Roken en drinken

            2.8.2.2 Roken en harddrugs

            2.8.2.3 Drinken en harddrugs

        2.8.3 Conclusie

 

3 Consumentengedrag

    3.1 Inleiding

    3.2 Nutsmaximalisatie

    3.3 Interne en externe factoren

    3.4 Resultaten van onderzoek

        3.4.1 Social learning

        3.4.2 Sensation Seeking

        3.4.3 Variety-seeking

        3.4.4 Locus of control

        3.4.5 Tijdsvoorkeur

        3.4.6 Zelfmonitoring

    3.5 Conclusie

 

4 Opzet onderzoek

    4.1 Inleiding

    4.2 Hypothesen

    4.3 Survey

    4.4 Procedure

    4.5 Conclusie

 

5 Resultaten

    5.1 Inleiding

    5.2 Algemeen

    5.3 ‘Sensation seeking’

    5.4 ‘Variety-seeking’

    5.5 ‘Locus of control’

    5.6 ‘Social learning’

    5.7 ‘Zelfmonitoring’

    5.8 Demografische variabelen

    5.9 Regressieanalyse harddruggebruik

    5.10 ‘Stepping-stone’ theorie

    5.11 Conclusie

 

6 Conclusie

    6.1 Inleiding

    6.2 Samenvatting

    6.3 Conclusie

    6.4 Maatschappelijke betekenis

    6.5 Aanvullend onderzoek

 

    Literatuur

    Bijlagen