Literatuur

LITERATUURLIJST

 

 

Antonides, Gerrit (1996),

Psychology in economics and business:

an introduction to economic psychology.

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

Baan, B. (1995),

"Roken en tertiaire preventie",

Verslag van de workshop Leefstijlfactoren en chronisch ziek(t)en,

Bilthoven: RIVM, maart 1995.

 

Becker, Howard S (1953),

"Becoming a Marijuana User",

American Journal of Sociology, 59 1953, p 235-242.

 

Berkhout, A (1988),

Micro economie en economische orde, Syllabus en Werkboek.

Rotterdam: Stichting Syllabus.

 

Boekhout van Solinge, Tim (1996),

Heroпne, cocaпne en crack in Frankrijk.

Amsterdam: University of Amsterdam.

 

Bohman, M. en Sivardsson, S. en Cloninger, C.R. (1981),

"Maternal Inheritance of Alcohol Abuse",

Archives of General Psychiatry, 38, p 965-969.

 

Bont, C.J.P.M. de en Wouters, J.P.M. (1993),

"Conjuncte analyse in perspectief",

Tijdschrift voor marketing, 27(10) 1993, p 70-73.

 

Bouma, J.L. (1988),

Leerboek der bedrijfseconomie; deel Ia.

Wassenaar: B.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel.

 

Cohen, Peter en Sas, Arjan (1993),

Ten years of cocaine.

Amsterdam: University of Amsterdam.

 

Dalgic, T. en Leeuw, M.N.A. (1994),

Marketing en kwaliteit.

Deventer: Kluwer.

 

Dellaert, Benedict (1995),

Conjoint choice models for urban tourism planning and marketing.

Eindhoven: TU Eindhoven.

 

De Bono, Edward (1993),

Zes denkende hoofddeksels.

Amsterdam: Contact.

 

Foxall, Gordon R. (1990),

Consumer psychology in behavioural perspective.

London: Routledge.

 

Fuchs, Victor R. (1982),

Economic aspects of health.

Chicago: University of Chicago Press.

 

Gale, Bradley T. en Buzzell, Robert D. (1989),

"Market Perceived Quality: Key Strategic Concept",

Planning Review, March/April 1989, p 6-16.

 

Geerts, G. en Heestermans, H. (1984),

van Dale: Groot woordenboek der Nederlandse taal.

Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv.

 

Gezondheidsraad (1990),

Passief roken. Beoordeling van de schadelijkheid van

omgevingstabaksrook voor de gezondheid.

‘s-Gravenhage: Gezondheidsraad.

 

Goodwin, D.W. en Schulsinger, F. en Hermansen, L. en Guze, S.B. en Winokur, G.A. (1973),

"Alcohol Problems in Adopters Raised Apart from Alcoholic Biological Parents",

Archives of General Psychiatry, 128, p 239-243.

 

Goor, Ien A.M. van de (1994),

Riskante leefgewoonten in Rotterdam anno 1994: een onderzoek naar het gebruik van alcohol, slaap- en kalmerende middelen, tabak, hasj en marihuana en de deelname aan kansspelen onder de Rotterdamse bevolking.

Rotterdam: Instituut voor Verslavingsonderzoek.

 

Green, Paul E. en Helsen, Kristiaan en Shandler, Bruce (1988),

"Conjoint Internal Validity Under Alternative Profile Presentations",

Journal of consumer research, December 1988, p 392-397.

 

Harte, Johanna M. (1995),

Multiattribute evaluation processes;

evaluation types and research techniques.

Amsterdam: UvA, Faculteit der Psychologie.

 

Hellriegel, Don en Slocum, John W. (1988),

Management - 5th.

Massachusetts: Addison-Wesley.

 

Hendriks, V.M. en Garretsen, H.F.L. en Goor L.A.M. van der (1994),

De parlementaire enquete naar alcohol en drugs: een onderzoek naar

middelengebruik en deelname aan kansspelen onder leden van de Tweede Kamer.

Rotterdam: Instituut voor Verslavingsonderzoek.

 

Hirschman, Elizabeth C. (1992),

"The Consciousness of Addiction:

Toward a General Theory of Compulsive Consumption",

Journal of consumer research, September 1992, p 155-179.

 

Jansen, A.C.M. (1996),

"Prijsvorming in de Nederlandse marihuana-sector 1990-1995;

Een beleidsperspectief",

Internet: http://www.frw.uva.nl./acd/isg/drugs/library/jansen/prijs.html#noot5.

 

Jansen, A.C.M. (1993),

"De Nederlandse marihuanasector",

ESB, 13-3-1993, p 294-296.

 

Kotler, Philip (1988),

Marketing management.

Sydney: Prentice- Hall.

 

Kozlowski, E.F. (1979),

"Psychosocial influences on cigarette smoking"

NIDA Research Monograph 26, DHEW Publication No 79.

 

Kramer, J.P.M. (1996),

Behoud uw horecaklanten, verhoog uw klantentrouw:

het marketingboek voor de horeca.

Den Haag: Kramer.

 

Kuhlmeijer, H.J. en Bakker, B.A. (1990),

Commerciлle beleidsvorming.

Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese BV.

 

Lastovicka, John L. en Murry, John P. Jr. en Joachimsthaler, Erich A. en Bhalla, Gaurav en Scheurich, Jim (1987),

"A Lifestyle Typology to Model Young Male Drinking and Driving",

Journal of consumer research, September 1987, p 257-263.

 

Lefkoff-Hagius, Roxanne en Mason, Charlotte H. (1993),

"Characteristic, Beneficial, and Image Attributes in

Consumer Judgements of Similarity and Preference",

Journal of consumer research, June 1993, p 100-110.

 

Leventhal, H. en Cleary, P.D. (1980),

"The smoking problem",

Psychological Bulletin, 88, p 370-405.

 

Mazur, James E. (1990),

Learning and behavior.

Englewood Cliffs: Prentice Hall.

 

Mendelson, Jack en Mello, Nancy (1986),

The addictive personality.

New York: Chelsea House.

 

Ministerie VWS (1995),

Het Nederlandse Drugbeleid: Continuпteit en verandering.

Den Haag: Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24077, nrs 2-3

 

Moorman, Christine en Matulich, Erika (1993),

"A Model of Consumers’ Preventive Health Behaviours:

The Role of Health Motivation and Health Ability",

Journal of consumer research, September 1993, p 208-228.

 

Neumann, John von en Morgenstern, Oskar (1953),

Theory of games and economic behavior; 3rd ed.

Princeton: Princeton University Press.

 

Nicholson, Walter (1985),

Microeconomic Theory.

Chicago: The Dryden Press.

 

Pelsmacker, P. de en Kenhove, P. van (1994),

Marktonderzoek

Methoden en toepassingen.

Leuven/Apeldoorn: Garant Uitgevers.

 

Peursen, C.A. van (1994),

Na het postmodernisme: van metafysica tot filosofisch surrealisme.

Kampen: Kok Agora; Kapellen: Pelckmans.

 

Posma, R. (1996),

Feiten over alcohol.

Woerden: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie.

 

Raaij, W. Fred van en Antonides, Gerrit (1997),

Consumentengedrag.

Utrecht: UITGEVERIJ LEMMA BV.

 

Randall, Rose L. en Bearden, William O. en Teel, Jesse E. (1992),

"An Attributional Analysis of Resistance to Group Pressure

regarding Illicit Drug and Alcohol Consumption",

Journal of consumer research, June 1992, p 1-13.

 

Rotter, Julian B. (1980),

Social learning and clinical psychology.

New York: Johnson Reprint Corporation.

 

Rotter, Julian B. (1982),

The development and applications of social learning.

New York: Praeger Publishers.

 

Saffer, Henry (1991),

"Alcohol advertising bans and alcohol abuse: An international perspective",

Journal of Health Economics, 10 1991, p 65-79.

 

Sandwijk, J.P. en Cohen, P.D.A. en Musterd S. (1991)

Licit and illicit drug use in Amsterdam.

Report of a household survey in 1990 on the prevalence of drug use among the population of 12 years and over.

Amsterdam: University of Amsterdam.

 

Sandwijk, J.P. en Cohen, P.D.A. en Musterd, S. en Langemeijer, M.P.S. (1995),

Licit and illicit drug use in Amsterdam II.

Report of a household survey in 1994 on the prevalence of drug use among the population of 12 years and over.

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

 

Schreuder, F. (1993),

Handboek gegevensanalyse met SPSS/PC+.

Schoonhoven: Academic Service.

 

Segal, B.S. en Huba, G.J. en Singer, J.F. (1980),

Drugs, daydreaming and personality: Study of college youth.

Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Snyder, Mark (1987),

Public appearances, private realities: the psychology of self-monitoring.

New York: Freeman.

 

Soin, Sarv S. (1992),

Total Quality Control Essentials.

New York: McGraw-Hill.

 

Stemerding, Marcus P. (1996),

Modeling Constraints-Based Choices for Leisure Mobility Planning.

Eindhoven: TU Eindhoven.

 

Stegeman, Henk (1994),

Smoesjes - feiten over roken, smoesjes doorgeprikt.

Den Haag: Stichting Volksgezondheid en Roken.

 

Strijker, J. (1996),

Nuchter bekeken: een inventariserend onderzoek naar problematisch alcohol- en

druggebruik en gokken op de Zuidhollandse eilanden.

Spijkenisse: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidhollandse eilanden.

 

Stivoro (1996),

Roken. De harde feiten,

Den Haag: Stichting Volksgezondheid en Roken.

 

Teas, Kenneth R. en Perr, Andrea L (1989),

"Test of a Decompositional Method of Multiattribute Perceptions Measurement",

Journal of consumer research, December 1989, p 384-391.

 

Trijp, J.C.M. van (1995),

Variety-seeking in product choice behavior:

theory with applications in the food domain.

Wageningen: Agricultural University.

 

Trimbos-instituut (1996),

Nederlandse Alcohol en Drugs Rapportage.

Utrecht: Trimbos-instituut.

 

Trimbos-instituut (1997),

Fact Sheet 7 Cannabisbeleid update.

Utrecht: Trimbos-instituut.

 

Vocht, Alphons de (1996),

Basishandboek SPSS 6.1 voor Windows.

Utrecht: Bijleveld Press.

 

Voorlichtingsbureau Drugs (1997a),

Kenmerken van diverse middelen.

Utrecht: Voorlichtingsbureau Drugs.

 

Voorlichtingsbureau Drugs (1997b),

XTC: DeAntwoorden.

Utrecht: Voorlichtingsbureau Drugs.

 

Vriens, M. (1995),

Conjoint Analysis in Marketing.

Capelle a/d IJssel: Labyrint Publication.

 

Vriens, M. (1992),

"Toepassing conjuncte analyse op marketingproblemen",

Tijdschrift voor marketing, 26(11) 1992, p 52-59.

 

Woods, Walter A. (1981),

Consumer behavior: adapting and experiencing.

Amsterdam: Elsevier.

 

Woolley, Benjamin (1992),

Virtual worlds: a journey in hype and hyperreality.

Oxford: Blackwell.

 

WP redactie (1976),

Algemene Winkler Prins.

Brussel/Amsterdam: Elsevier.

 

Zeithaml, Valarie A. (1988),

"Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value:

A Means-End Model and Synthesis of Evidence",

Journal of Marketing, July 1988, p 2-22.

 

Zuckerman, Marvin (1994),

Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking.

New York: Cambridge University Press.

 

Zuckerman, Marvin (1979),

Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal.

Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Zwart, W.M. de en Stam, H. en Kuipers, S.B.M. (1997),

Kerngegevens, roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren

vanaf 10 jaar.

Utrecht: Trimbos-instituut.

 

Zwart, W.M. de en Mensink, C. (1993),

Alcohol, tabak, drugs en gokken in cijfers.

Utrecht: Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs.